Integritetspolicy


Integritetpolicy Hmp El Installationer AB
Då GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018 ersätter PuL vill vi ge en sammanfattning samt vad vi gör med dina personuppgifter

Varifrån får vi uppgifterna:
Kunder som kontaktar oss via vår hemsida (mail) eller kontaktar oss direkt per telefon och lämnar sina personuppgifter.

Varför har vi dina uppgifter:
När ni skickar in en förfrågan eller lägger in beställning för vi in Era uppgifter i våra administrativa system där en tilldelad montör får ta del av uppgifterna för att kunna antingen ta kontakt eller utföra arbete.

Lämnar vi ut dina personuppgifter:
Det händer att man behöver lämna ut dina personuppgifter i samband med förfrågningar, beställningar till personer som inte arbetar inom HMP Elinstallationer AB eller andra företag, så även om ni vill bli kontaktad av oss. Sen har vi s.k. rättslig förpliktelse där vi måste lämna ut personuppgifter t.ex. personaliggare, rotfakturor, fakturor. Alltså det som följs av lag, förordning eller beslut från myndighet.

HMP Elinstallationer AB är personuppgiftsansvarig och våra leverantörer som vi använder oss av är personuppgiftsbiträden.

Hur länge sparar vi på Era personuppgifter:
Vi sparar så länge som det krävs för att kunna utföra våra tjänster, försäljning av produkter, fakturering (enligt bokföringslag skall uppgifterna sparas i 10 år) även kunna hantera eventuella klagomål.

Vad har du för rättigheter:
Vill du veta vad vi har personuppgifter om dig går det bra och maila in till oss, är personuppgifter felaktig kan ni maila in till oss för korrigering, tycker du att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt har du även rätt och klaga detta till datainspektionen

Vad händer när jag besöker HMP Elinstallationer AB hemsida:
På vår hemsida de cookie som används är vanlige Google fonts, Facebook, sociala media etc, ingen känslig information sparas, cookie sätts till för vår hemsida skall se prydlig ut för mobilanpassning m.m. Vi använder inte heller av oss några analytiska verktyg för spårning osv.

Har ni någon säkerhet:
Vi skall ha system som är skyddade för intrång samt att våra leverantörer (personuppgiftsbiträden)uppfyller alla kraven gå gärna in här https://www.oderland.se/support/artikel/hur-hanteras-mina-personuppgifter/

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du har några frågor!